Design a site like this with WordPress.com
Iniciar

NOTICIAS ON LINE

Gaia integra

Web site Gaia Integra

No âmbito do Projeto Gaia Integra  foi desenvolvida  uma plataforma informática (website), acessível em diversas línguas, com informação relevante e atualizada para potenciais migrantes/NPT, nos seus países de Origem.site Gaia Integra

O Projeto Gaia Integra foi financiado no âmbito do FAMI pelo Ministério da administração interna PT/2017/ FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2. ON1 Migração Legal.

Муніципалітет м. В.Н.Гайя  при співпраці з АСІ – Асоціація Інтернаціональної солідарності  та АМІЗАДЕ (ДРУЖБА)– Асоціація імігрантів м.Гондомар приймає участь в поширенню інформації щодо результатів  з діагностичного дослідження українських іммігрантів в  країні їхнього походження , які були представлені на семінарі   в рамках відзначення 15 -ти річчя Асоціаціі.

В роботі заходу прийняли участь представники різних громадських організацій. фінансування Проекту «Гайя інтегрує» (Gaia Integra) проводиться за фінансової птідтримки європейського фонду FAMI та Міністерством внутрішніх справ Португаліі/ 2017 / FAMI / 140 – Gaia Integra-OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПРАВОВА МІГРАЦІЯ

ACT  – UCRANIA

Орган управління умовами праці .

У рамках проекту Gaia Integra була розроблена комп’ютерна платформа (веб-сайт), доступна кількома мовами з відповідною та актуальною інформацією для потенційних мігрантів / вихідців з країн третього світу. У цій інформаційній записці ми розглядаємо аспекти, пов’язані з поліпшенням умов праці, Орган управління умовами праці.

Проект GAIA INTEGRA фінансувався в рамках FAMI Міністерством внутрішньої адміністрації ПР / 2017 / FAMI / 140 – ГАЯ ІНТЕГРУЄ- OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЮРИДИЧНА МІГРАЦІЯ – OE2.ON1 ЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ.

Орган управління умовами праці – це державна служба, яка спрямована на сприяння поліпшенню умов праці на всій континентальній території шляхом контролю за дотриманням законодавства про працю в контексті приватних трудових відносин та сприяння безпеці та охороні праці на робочому місці у всіх державних та приватних секторах діяльності.

Основними його обов’язками є:

– Сприяти, контролювати та слідкувати за дотриманням законодавства щодо трудових відносин та умов, а саме законодавства про безпеку та гігієну праці;

– Розвивати інформаційні та консультативні заходи у сфері відносин та умов праці для робітників та роботодавців та їх представницьких об’єднань;

– Сприяти спеціалізованому навчанню в галузі безпеки та гігієни праці, підтримуючи організації робітників та роботодавців у навчанні своїх представників;

– Брати участь у розробці політики зміцнення здоров’я на робочому місці, запобігання професійним ризикам та керувати процесом санкціонування служб безпеки та гігієни праці;

– Координувати процес підготовки та сертифікації техніків та вищих техніків з питань безпеки та гігієни на виробництві;

– Співпрацювати з іншими органами державного управління з метою повної дотримання трудових норм на умовах, передбачених законодавством Співтовариства та конвенціями Міжнародної організації праці, ратифікованими Португалією;

– Забезпечувати порядок трудових правопорушень;

– Здійснювати навички в роботі іноземців;

– Запобігання та боротьба з дитячою працею спільно з іншими державними відомствами; – Оцінювати дотримання правил щодо командування працівників та співпрацювати з інспекційними службами щодо умов праці в інших державах-членах Європейського

A ASI – disponibiliza a Imigrantes e agentes Sociais o novo GUIA ABC imigrante
Photo by Irwan Bajang on Pexels.com

  O guia  teórico/prático constitui uma ferramenta útil e completa que aborda a temática das migraçoes. Foi desenvolvido no ambito do projeto Gaia Integra e resulta de uma parceria com Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia num projeto promovido pelo Ministerio de Administraçao Interna.

ACT-  Autoridade para as Condições do Trabalho

Photo by Lukas on Pexels.com

No âmbito do Projeto Gaia Integra  foi desenvolvida  uma plataforma informática (website), acessível em diversas línguas, com informação relevante e atualizada para potenciais migrantes/NPT, nos seus países de Origem,  nesta nota informativa abordamos aspetos  associados a melhoria das condições de trabalho,  instituição ACT.

O Projeto GAIA INTEGRA foi financiado no âmbito do FAMI pelo Ministerio da administração interna PT/2017/ FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2.ON1 Migração Legal.

A Autoridade para as Condições do Trabalho é um serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho em todo o território continental através do controlo do cumprimento da lei laboral no âmbito das relações  de trabalho privadas e pela promoção da segurança e saúde no trabalho em todos os sectores de atividade públicos e privados.

Tem como principais  atribuições:

– Promover, controlar e fiscalizar o cumprimento da lei respeitante às relações e condições de trabalho, designadamente a legislação relativa à segurança e saúde no trabalho;

– Desenvolver ações de sensibilização, informação e aconselhamento no âmbito das relações e condições de trabalho para trabalhadores e empregadores e respetivas associações representativas;

– Promover a formação especializada nos domínios da segurança e saúde no trabalho, apoiando as organizações de trabalhadores e de empregadores na formação dos seus representantes;

– Participar na elaboração das políticas de promoção da saúde nos locais de trabalho e prevenção dos riscos profissionais e gerir o processo de autorização de serviços de segurança e saúde no trabalho;

– Coordenar o processo de formação e de certificação de técnicos e técnicos superiores de segurança e higiene do trabalho;

– Colaborar com outros organismos da administração pública com vista ao respeito integral das normas laborais nos termos previstos na legislação comunitária e nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas por Portugal;

– Assegurar o procedimento das contraordenações laborais;

– Exercer competências em matéria de trabalho de estrangeiros;

– Prevenir e combater o trabalho infantil em articulação com outros departamentos públicos;

– Avaliar o cumprimento das normas relativas ao destacamento de trabalhadores e cooperar com os serviços de inspeção das condições de trabalho de outros Estados-membros do espaço económico europeu.

VISTOS – UCRANIA

КОНЦЕПЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ ВІЗ:

Проект Gaia Integra, який фінансується Міністерством внутрішньої адміністрації в рамках FAMI PT / 2017 / FAMI / 140 – Gaia Integra- OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЮРИДИЧНА МІГРАЦІЯ – OE2.ON1 Legal Migration, розробляє серію інформаційного змісту для підтримки міграційного процесу, у цьому контексті ми видаємо інформацію про ВІЗИ.

З метою захисту суверенітету своїх кордонів та соціально-правової безпеки нації,  держава визначає в’їзд іноземного громадянина на її територію і  визначає, що необхідно мати при собі для представлення мети або цілей його перебування . Цей дозвіл називається “Visa”, який фізично зареєстрований у міжнародному документі (паспорті) іммігранта та надається лише державою походження.

Існує кілька видів віз:

Масштабна віза: дозволяє іммігрантам отримати доступ до міжнародної зони в аеропорту або в морському порту без можливості перетину кордону, тобто дозволяє лише власнику пройти через аеропорт або морський порт, щоб продовжити свою поїздку.

Транзитна віза: дозволяє в’їзд на територію Португалії кожному, хто їде до третьої країни, в якій гарантований в’їзд. Ця віза дозволяє перебувати на португальській території максимум на 5 днів.

Короткострокова віза: дозволяє іммігрантам, ціль в’їзду яких не відповідає іншим типам існуючих віз, в’їжджати на територію Португалії. Ця віза діє один рік, однак його власник не може перебувати в Португалії більше 3 місяців на семестр.

Віза на проживання: дозволяє її власнику в’їжджати на територію Португалії на термін, що перевищує один рік, щоб подати заявку на дозвіл на проживання в SEF – Служба з питань іноземців та кордонів. Він дійсний протягом двох записів та протягом чотирьох місяців. Вони можуть вимагатись для здійснення підлеглої професійної діяльності, для здійснення незалежної професійної діяльності, для здійснення підприємницької діяльності (Startup Visa), для викладацької, висококваліфікованої або культурної діяльності та висококваліфікованої діяльності, яку виконує підлеглий працівник, для дослідження, вивчення, обмін учнями середньої школи, стажування та волонтерство; з метою возз’єднання сім’ї та проживання пенсіонерів, релігійних та людей, що живуть на доходи.

Віза з тимчасовим перебуванням дозволяє її власнику в’їжджати на територію Португалії строком менше одного року. Вона діє протягом усього періоду перебування та для кількох в’їздів на національну територію. Ці візи вимагаються для сезонної роботи більше 90 днів, здійснювати самостійну діяльність, для здійснення науково-дослідної діяльності у науково-дослідних центрах, викладацької діяльності у вищому навчальному закладі або висококваліфікованої діяльності до 1 року, для здійснення аматорської спортивної діяльності, з метою переведення робітників між країнами, що входять до Світової організації торгівлі (СОТ), для надання послуг або професійного навчання, для проживання більше 3 місяців, частота навчальних програм, обмін студентами, навчання, неоплачуване професійне стажування, волонтерство або зобов’язання, що випливають з міжнародних конвенцій або угод; для відвідування курсу в навчальному закладі чи закладі професійного навчання; для лікування; супроводжувати члена сім’ї, що підлягає лікуванню; для проживання довше 3 місяців, у виняткових випадках, належним чином обґрунтоване;

Шенгенська віза: видається державою-членом з метою мобільності в межах Шенгенської зони, яка складається з таких країн: Австрія, Німеччина, Бельгія, Данія, Словаччина, Словенія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина , Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегія, Чехія, Нідерланди, Польща, Португалія, Швеція та Швейцарія. Таким чином, вона призначена для проживання до 90 днів у кожному періоді 180 днів і може бути надана для цілей туризму, сімейних візитів, бізнесу, сезонної роботи, транзиту тощо.

Всі ці візи повинні отримувати громадяни третіх держав (перед в’їздом на територію Португалії, в португальських посольствах чи консульських  установах).

Інформацію про візи, а також необхідні документи, друковані та інші документи можна знайти на веб-сайті Міністерства закордонних справ – https://www.vistos.mne.pt/pt/

Картка на право проживання (C.R.)

Це документ, виданий у вигляді дозволу на проживання, який дозволяє іноземним громадянам, які є членами сім’ї громадян ЄС, від держав-учасниць Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія), Князівства Андорра та Швейцарії, залишатися в Португалії на певний або необмежено проміжок часу. Це замінює посвідчення особи іноземного громадянина. Для дітей до 21 року (або старших) подають заявку на отримання цього документа батьки або відповідальні особи, які вважаються членами сім’ї, оскільки вони відповідають за громадянина-резидента. Картою проживання може бути:

Тимчасове проживання: термін її дії – 5 років і запит повинен бути зроблений протягом 30 днів після трьох місяців в’їзду на національну територію. Після закінчення цього терміну можна подати заявку на отримання картки постійного проживання.

Постійне проживання: діє 10 років, і заявка повинна бути подана до закінчення терміну проживання.

Члени сім’ї громадянина ЄС, які користуються правом тимчасового проживання або правом постійного проживання на національній території, мають право незалежно від своєї національності здійснювати підлеглу або незалежну професійну діяльність.

Дозвіл на проживання (AR):

Це документ, який виданий у формі дозволу на проживання та  позволяє іноземним громадянам третіх країн залишатися в Португалії протягом певного періоду або на невизначений термін. Це замінює посвідчення особи іноземного громадянина, за винятком громадян Бразилії, яким може бути видано відповідне посвідчення особи, за умови, що вона подала заявку на Статут рівності, передбачений Договором про дружбу, співробітництво між Португальською Республікою та Федеративною Республікою Бразилія.

Дозвіл на проживання (AR) може бути:

– Тимчасовий: діє протягом 1 року та може поновлюватися протягом наступних періодів по 2 роки. Просьба на зазначене поновлення повинно здійснюватися щонайменше за 30 днів до того, як закінчується термін його дії. Він надається за умови дотримання певних вимог: а) володіння візою на проживання, дійсною протягом шести місяців; б) присутністю на території Португалії; c) відсутністю будь-якого факту, який не перешкоджав би видачі візи.

Однак існують певні випадки, коли без надання дозволу на проживання отримується AR. Це:

а) Неповнолітні, діти іноземних громадян, що мають дозвіл на проживання, народжені на території Португалії;

б) Неповнолітні, народжені на національній території, які залишились тут і відвідують дошкільну або базову, середню або професійну освіту;

в) Діти власників посвідки на проживання, які досягли повноліття та, як правило, перебувають на національній території з 10 років;

г) Люди похилого віку, що народжені на національній території, які не покидали територію Португалії довгий неменше 10 років;

ґ) Неповнолітні, які підлягають обов’язковій опіці на умовах Цивільного кодексу;

д) Хто перестав користуватися правом притулку в Португалії, оскільки не підтверджуються причини, на підставі яких вони отримали такий захист;

е) Громадяни, які страждають на хворобу, яка вимагає тривалої медичної допомоги та заважає їм повернутися до країни з метою уникнення ризику для власного здоров’я;,

є) Які пройшли ефективну військову службу в збройних силах Португалії;

ж) Які, втративши португальське громадянство, можуть залишаються на національній території протягом останніх 15 років;

з) Які не були відсутні на національній території та чиє право проживання втратило силу;

і) Які мають неповнолітніх дітей, які проживають у Португалії або мають португальське громадянство, над якими вони ефективно виконують батьківські обов’язки і яким надають підтримку та освіту;

и) Хто є дипломатичними та консульськими агентами або їхніми подружжям, висхідними та нащадками та мають акредитацію в Португалії не менше ніж на три роки;

й) Хто є або був жертвою надзвичайного або дуже серйозного кримінального чи адміністративного правопорушення, пов’язаного з трудовими відносинами, згідно з пунктом 2 цієї статті, що є докази, підтверджені службою з інспекційним органом міністерства, відповідального за сферу зайнятості за умови, що вони повідомили про порушення про це компетентні органи та співпрацюють з ними;

к) Хто отримав дозвіл на проживання, наданий відповідно до статті 109;

л) Хто, отримавши дозвіл на проживання для учнів загальноосвітніх шкіл, наданий відповідно до статті 92, або дозвіл на проживання для студентів 1-го циклу вищої освіти, наданий відповідно до статті 91 і закінчили навчання, маючи намір займатися професійною діяльністю, підпорядкованою чи незалежною на національній території, за винятком випадків, коли цей дозвіл було видано згідно з угодою про співпрацю і немає переконливих причин національних інтересів, які це виправдовують;

м) Хто, отримавши дозвіл на проживання для навчання у вищому навчальному закладі на умовах статті 91 або дозвіл на проживання для дослідження згідно зі статтею 91-B і закінчивши, відповідно, дослідження або навчання , мають намір скористатися максимальним періодом одного року для пошуку роботи або створення компанії на національній території, сумісної з їх кваліфікацією;

н) Хто, отримавши візу на тимчасове перебування для наукових досліджень або висококваліфікованої діяльності, має намір здійснити науково-дослідну діяльність у Португалії, викладацьку діяльність у вищій чи висококваліфікованій, підпорядкованій або незалежній установі;

о) докази інвестиційної діяльності згідно з умовами, зазначеними у пункті в) статті 3.

– Постійний: він не має обмеження терміну дії, хоча його потрібно поновлювати кожні 5 років. Він надається іноземцям, які легально проживають у Португалії щонайменше 5 років.

Оскільки вся документація, на яку посилається іммігрант, має термін придатності і  необхідно звернути особливу увагу на термін її дії, оскільки її потрібно поновити, необхідно визначити вимоги до цього, виконати необхідні дії для цієї мети, пов’язані з процесами тощо (див. SEF – Служба з питань іноземців та кордонів)

Опинившись у Португалії, іммігрант повинен подати “Декларацію про в’їзд”, яка буде передана Службі іноземців та прикордонних служб SEF протягом 3 робочих днів з дати в’їзду. Однак бувають ситуації, коли надання такої Декларації не потрібно. Ними є:

а) Іноземці, які в’їжджають через прикордонний пост, що підлягає контролю осіб (наприклад: аеропорти в країні призначення, при цьому зобов’язання залишаються на рейсах із зупинкою;

б) Резиденти або особи, яким дозволено залишатися в країні на більш тривалий період до півроку;

в) Іноземці, які поселяються після в’їзду в країну, в готель чи подібний заклад, де заповнюється форма проживання;

 г) Іноземці, які отримують вигоду від спільноти або подібного режиму.

Незаконний в’їзд чи проживання іноземця на територію Португалії вважається, коли:

1 – Здійснюється  в’їзд іноземних громадян на територію Португалії з порушенням положень статей 6, 9 та 10 та статті 32.

–  Здійснюється  в’їзд через нелегальний прикордонний пункт

– В’їзд здійснюється без дійсного проїзного документа;

– Здійснюється  в’їзд без візи (в разі  потреби)

Незаконне постійне проживання, якщо воно не було дозволене відповідно до Закону про імміграцію або Закону, що регулює право на притулок, а також коли незаконний в’їзд відбувся на вищезазначених умовах. (приклад: іноземець має закінчений термін дії візи або дозволу, який він / вона має)

В результаті незаконності іноземець може зазнати певних покарань:

– Ситуація незаконності звільняється під час добровільного залишення іммігрантом португальської території: у цьому випадку на іммігранта накладається штраф, який може збільшуватися або зменшуватися в залежності від періоду перебування іммігранта в Португалії в нелегальній ситуації, який може становити від 80 до 700 €.

– Ситуація видворення нелегального перебування іммігранта з території Португалії: у цьому випадку видається наказ про добровільне залишення країни, на що відводиться 20 днів. Якщо ці умови  не виконуються  протягом зазначеного періоду, створюється процес, спрямований на можливе вигнання громадянина з території, на який накладається штраф на зазначених вище умовах.

Суми штрафів, що застосовуються у випадках незаконності, передбачені режимом адміністративних порушень, що міститься в Законі про імміграцію (стаття 192 закону про імміграцію)

CARACTERIZAÇAO Ministério dos Negócios Estrangeiros

Photo by Christina Morillo on Pexels.com

O Projeto Gaia Integra financiado no âmbito do FAMI pelo Ministerio da administração interna PT/2017/ FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2.ON1 Migração Legal, desenvolve uma serie de conteudos informativos de apoio ao processo migratorio, nesta informação abordamos o  MNE

É o departamento do Governo responsável pela formulação, coordenação e execução da política externa de Portugal

São algumas atribuições do MNE:

 – Preparar e executar a política externa portuguesa, bem como coordenar as intervenções, em matéria de relações internacionais, de outros departamentos, serviços e organismos da administração pública;

 – Defender e promover a língua e cultura portuguesas no estrangeiro; – Promover a lusofonia em todos os seus aspectos e valorizar e reforçar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;

 – Definir e executar a política de cooperação para o desenvolvimento, especialmente com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, e coordenar a acção desempenhada nessa matéria por outros departamentos, serviços e organismos da administração pública;

– Conduzir as negociações internacionais e a responsabilidade pelo processo visando a vinculação internacional do Estado Português, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades públicas;

 – Representar o Estado português junto de sujeitos de Direito Internacional Público ou de outros entes envolvidos na área das relações internacionais.

A Representação Diplomática de Portugal sob tutela do MNE estende-se a 146 postos repartidos por 70 Embaixadas, 10 Missões diplomáticas junto de Organizações Internacionais e 66 Consulados de carreira (consultar contacto: Ministérios dos Negócios Estrangeiros).

Seminário projeto

Camara Municipal de VNG em parceria com a ASI – Associação de Solidariedade Internacional e a Associação Amizade- imigrantes de Gondomar IMIGRANTES DE GONDOMAR , promovem seminário de divulgação do estudo Diagnostico de imigrantes ucranianos desde o pais de origem, este encontro entre associações e técnicos de imigração foi seguido do evento de celebração dos 15 anos do trabalho desta associação. O Projeto Gaia Integra foi financiado no âmbito do FAMI pelo Ministério da administração interna PT/2017/FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2.ON1 Migração Legal.

У рамках проекту «Гайя інтегрує», між Муніципалітетом м. В.Н.Гайя  та АМІЗАДЕ (ДРУЖБА)– Асоціація імігрантів м.Гондомар був підписаний протокол на спіспрацю  щодо поширення інформації для іммігрантів у країні походження. Даний протокол є важливим кроком для сприяння в легальній міграції.

Проект «Гайя інтегрує» за фінансової птідтримки європейського фонду FAMI та Міністерством внутрішніх справ Португаліі/ 2017 / FAMI / 140 – Gaia Integra-OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПРАВОВА МІГРАЦІЯ

MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA – UCRANIA

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Проект ГАЯ ІНТЕГРУЄ, який фінансується в рамках FAMI та  Міністерством внутрішніх справ Португальської Республіки/ 2017 / FAMI / 140 – ГАЯ ІНТЕГРУЄ – OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЮРИДИЧНА МІГРАЦІЯ – OE2.ON1 ЛЕГАЛЬНА ІМІГРАЦІЯ, розробляє серію новин інформаційного змісту для підтримки міграційного процесу. У  цьому розділі новин ми розглядатимемо аспекти, пов’язані з Міністерством внутрішніх справ.

Міністерство внутрішньої справ – це урядовий департамент, відповідальний за формулювання, координацію, реалізацію та оцінку політики, спрямованої на забезпечення на національній території повноважень Держави, безпеки громадян та їх власності, громадського спокою та порядку, безкоштовна політична участь громадян шляхом виборчих актів та допомога населенню у разі змін нормальної життєдіяльності, спричинених серйозною аварією чи катастрофою.

Обов’язки МВС:

– Підтримувати громадський порядок і спокій;

– Забезпечувати захист свободи та безпеки громадян та середовища;

– Запобігання та придушення злочинності;

– Контролювати переміщення людей на кордонах, в’їзд, перебування та проживання, виїзд та вивезення іноземців на національній території в рамках політики управління імміграцією та оцінювати та приймати рішення про надання рівності та статусу біженця;

– Контролювати діяльність з імпорту, виробництва, комерціалізації, ліцензування, затримання та використання зброї, боєприпасів та вибухових речовин, без шкоди для конкретних обов’язків Міністерства національної оборони;

– Організовувати, виконувати та технічно підтримувати процеси реєстрації  виборів та референдуму;

– Запобігати катастрофам та серйозним аваріям та забезпечувати захист та допомогу постраждалому населенню;

– Підвищення безпеки дорожнього руху та забезпечення контролю дорожнього руху;

– Приймати відповідні нормативні заходи для реалізації політики внутрішньої безпеки, визначені Асамблеєю Республіки та Урядом, а також вивчити, підготувати та контролювати виконання інтегрованих нормативних заходів у сфері внутрішнього управління;

– Забезпечувати підтримання відносин у сфері внутрішньої адміністративної політики з Європейським Союзом, іншими урядами та міжнародними організаціями, без шкоди для конкретних обов’язків Міністерства закордонних справ та в рамках цілей, встановлених для зовнішньої політики Португалії.

EMPRESAS

Photo by Philipp Birmes on Pexels.com

Ao nivel empresarial VNG conta com um total de 15025; 745 empresas localizadas em Arcozelo; 638 em Canelas, 782 em Oliveira do Douro, 747 União de freguesias de Grijo ,  3202 empresas em Mafamude, 1041 Canidelo , 2221 União de Freguesias Santa Marinha, 951 Freguesia Valadares,. As principais actividades são :  Comercio, Retalho com um total de 12.379; Industrias Transformadoras 5306; Construção 5004 ; Alojamento restauração 3030; Consultadoria  2393 ; Serviços administrativos  1733 . A  evolução das actividades económicas presentes no concelho revela uma acentuada terciarização, dado que dois terços das empresas instaladas pertencem aos sectores do Comércio e dos Serviços, enquanto que apenas um quinto pertence à Indústria.

Por outro lado, as empresas sedeadas no concelho caracterizam-se pela sua reduzida dimensão, em termos de número de trabalhadores e de volume de negócios, destacando-se o peso do ‘Comércio’, ‘Construção’ e ‘Alojamento e Restauração’.

Enviamos link com as empresas do municipio.

https://empresite.jornaldenegocios.pt/Actividade/VILA-NOVA-DE-GAIA/

Protocolo colaboração Ucrânia

No âmbito do Projeto Gaia Integra  e em parceria com a  Associação Amizade foi assinado protocolo para informação de imigrantes no pais de origem, este protocolo constitui um passo importante  para promoção da migração legal. O Protejo Gaia Integra foi financiado no âmbito do FAMI pelo Ministério da administração interna PT/2017/ FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2.ON1 Migração Legal.

У рамках проекту «Гайя інтегрує», було розроблено комп’ютерну платформу (веб-сайт), яка доступна н6а  декількох мовах, з відповідною та оновленою інформацією для потенційних мігрантів у країнах їхнього походження.

Проект «Гайя інтегрує» фінансується в рамках FAMI Міністерством внутрішніх адміністрацій PT / 2017 / FAMI / 140 – Gaia Integra-OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПРАВОВА МІГРАЦІЯ – OE2. ON1 Легальна міграція

.

LEI DA NACIONALIDADE – UCRANIA

ЗАКОН ПРО  НАЦІОНАЛЬНОСТЬ

В рамках проекту Gaia Integra була розроблена комп’ютерна платформа (веб-сайт), доступна кількома мовами, з відповідною та актуальною інформацією для потенційних мігрантів  у країнах їх походження.

Проект Gaia Integra фінансувався в рамках FAMI Міністерством внутрішньої адміністрації PT / 2017 / FAMI / 140 – Gaia Integra- OE2-ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЮРИДИЧНА МІГРАЦІЯ – OE2.ON1 Легальна міграція.

Порівнюючи термін “національність” із терміном “громадянство”, перевага до другого виразу очевидна, оскільки воно формує більш гуманний соціально-глобальний контекст. Таким чином, ми можемо визначити поняття громадянства як “правовий зв’язок, за допомогою якого особа інтегрує народ держави і таким чином отримує доступ до права власності”. У Португалії режим цього інституту передбачений Законом про громадянство Португалії.

Громадянство може бути звичайним (шляхом приписування) або похідним (шляхом придбання), залежно від того, передбачає це акт прояву волі чи ні.

Ті, кого вважають португальцями за походженням (звичайна національність), передбачені у пункті 1 ст. 1 Закону про громадянство:

– Португальці за походженням:

а) Діти португальської матері або батька португальця, народжених на португальській території;

б) Діти португальської матері або батька португальця, народжених за кордоном, якщо португальські батьки перебувають на службі у португальської держави;

в) Діти португальської матері або батька португальця, народжених за кордоном, якщо їх народження зареєстровано в португальській реєстрації актів громадянського стану або якщо вони заявляють, що хочуть бути португальцями;

г) Особи, народжені за кордоном, принаймні з одним висхідним португальським громадянством 2-го ступеня по прямій лінії, які не втратили цього громадянства і  якщо вони заявлять, що хочуть бути португальцями та мають тісний зв’язок з національною спільнотою, і, ці вимоги перевірено, можна зареєструвати народження в цивільному реєстрі Португалії;

д) Діти іноземців, народжені на території Португалії, якщо принаймні один із батьків також народився тут і проживав тут, незалежно від титулу, на момент народження;

е) Діти іноземців, народжені на португальській території, які не перебувають на службі у відповідної держави та не заявляють, що не хочуть бути португальцями, (і за умови) на момент народження один із батьків легально проживав тут принаймні два роки;

є) Особи, які народилися на території Португалії та не мають іншого громадянства .

Що стосується похідної національності, що вимагає добровільних дій у цьому відношенні, а особливо щодо процесу натуралізації, закон вимагає, як загальне правило, кумулятивне виконання чотирьох припущень. Отже, необхідні такі вимоги: законна більшість, законне проживання протягом як мінімум п’яти років на  території Португалії, достатнє володіння португальською мовою і відсутність засуджуючого вироку за злочин, який карається максимально позбавленням волі на три або більше років.

Однак ці вимоги можуть бути не кумулятивними, враховуючи особливості кожної ситуації. Насправді це трапляється у випадку неповнолітніх, народжених у Португалії, дітей іноземців, у яких неповнолітній заявник повинен дотримуватися лише визначень, що володіють національною мовою, та не був засуджений законом на умовах, згаданих вище. Однак, крім цього, необхідно дотримуватись однієї з двох нових передумов, а саме: законності батька чи матері на португальській території протягом періоду не менше 5 років, пройти курс в національному навчальному закладі ( 1-й цикл базової освіти).

Так само, також португальське законодавство дозволяє набувати громадянство шляхом натуралізації, відмовляючись від виконання конкретних визначень у наступних випадках: особам, які мали португальське громадянство і втратили, ніколи не набуваючи жодного іншого громадянства, громадянам, що народилися за кордоном з принаймні 2-го ступеня прямолінійного португальця, який не втратив громадянство, дітям іноземців, народженим в Португалії, які мають підтвердження звичайного проживання в Португалії за останні 10 років до запиту, а також особам, що розглядаються в особливих випадках , які згадані у п. 6 ст. 6-й Закону про громадянство:

“6 – Уряд може надати натуралізацію ( за винятком вимог, викладених у пунктах б) і в) пункту 1) особам, які будучи без громадянства, мають португальське походження, тим, хто вважається нащадками португальської, членам громад португальського походження та іноземців, які надавали або покликані надавати відповідні послуги державі Португалії або національній спільноті “.

Встановлено, що у контексті похідного громадянства у випадку цивільного шлюбу чи громадянському шлюбу з національним громадянином, в останньому випадку судового визнання, допускається набуття громадянства іноземцем.

Відсутність ефективних контактів між іноземцем та португальською громадою вважається перешкодою для набуття португальського громадянства. Також будь-який обвинувальний вирок, винесений за злочин, що призводить  до в’язниці на три роки або більше відповідно. Що стосується процедури набуття громадянства:  вона може бути більш-менш складною, залежно від похідного громадянства. Таким чином, оригінал громадянина має юридичне підтвердження свого громадянства під час відповідної реєстрації в РАГСі.

У випадках надбання громадянства необхідно подати всі необхідні документи для підтвердження конкретної ситуації в РАГСі або в Центральному РАГСі . Згодом проводиться узагальнений аналіз дії для того, щоб визначити, чи відповідає він чинним правовим визначенням, який не повинен перевищувати 30-денний термін. Якщо ви не дотримуєтесь вищезазначених рішень, дія відхиляється, а зацікавлена ​​сторона отримує повідомлення про коментарі протягом 20 днів. Після перевірки відповідності розпочинається розслідування процесу, після чого Центральне РАЦС запитує інформацію у судової поліції та SEF – Служби іноземців та прикордонних служб. З моменту отримання необхідної інформації у вас є 45 днів, щоб прокоментувати процес. У разі відхилення, заявник має 20 днів для коментарів і  навпаки, якщо буде схвалено, процес буде переданий на розгляд Міністру юстиції, про що зацікавлену сторону повідомляють про його рішення.

Мешканці за межами Португалії можуть подати заяву на отримання португальського громадянства в консульстві Португалії в районі свого проживання.

O Regime Laboral Português: 

No âmbito do Projeto Gaia Integra  foi desenvolvida  uma plataforma informática (website), acessível em diversas línguas, com informação relevante e atualizada para potenciais migrantes/NPT, nos seus países de Origem.site Gaia Integra , nesta nota informativo abordamos aspetos  associados ao regime laboral portugês.

O Projeto gaia Integra foi financiado no âmbito do FAMI pelo Ministerio da administração interna PT/2017/ FAMI/140 – Gaia Integra- OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL – OE2.ON1 Migração Legal.

Uma vez que a questão do emprego é um factor determinante na inserção social dos migrantes no país de acolhimento, é urgente desenvolver e aplicar medidas que possibilitem a eficaz integração laboral desta população. A existência de um vínculo laboral nas relações de trabalho é ainda objecto que exige alguma intervenção. 

 Na fase de negociação com vista ao estabelecimento da relação/vínculo laboral, e em consequência da verificação em determinadas situações de exploração de mão de obra estrangeira, é necessário que o imigrante detenha conhecimentos sobre o regime aplicado em Portugal, em termos de relações de trabalho, para assim salvaguardar os seus direitos e evitar as situações de exploração referidas.

 O surgimento da relação laboral pressupõe a existência de um contrato de trabalho celebrado entre o trabalhador e a entidade empregadora. De facto, é através dele que se criam direitos e deveres para ambas as partes, os quais devem ser por estes respeitados de forma a evitar situações de conflito normalmente penosas e por vezes de difícil resolução.

 Segundo o Código de Trabalho ( Lei n.º 93/2019, de 04/09), o contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas.

Em Portugal podem ser celebrados 5 tipos de contrato de trabalho: 

Contratos de trabalho a termo certo ou contrato a prazo: contrato cuja duração é limitada a um determinado período de tempo o qual é acordado pelas partes. Só podem ser celebrados nos casos expressamente previstos no Código do Trabalho. Salvo determinadas situações específicas, os contratos a termo certo podem ser renovados até um determinado limite de tempo, podendo nesta altura, se não for comunicada a vontade de o fazer cessar por qualquer uma das partes, ser convertido num contrato sem termo.

– Contrato de trabalho a termo incerto: contrato que visa solucionar de forma temporária, situações de carência de mão-de-obra na empresa que apresenta um carácter indefinido. Só podem ser celebrados nos casos expressamente previstos no artigo 140º Código do Trabalho. O contrato existe pelo tempo necessário para a substituição do trabalhador que se encontra ausente ou para a conclusão da actividade, tarefa, obra ou projecto cuja execução justifica a sua celebração. A continuação da prestação de trabalho por parte do trabalhador após terem cessado os motivos que determinaram a sua contratação, conduz a conversão deste contrato num contrato sem termo. 

– Contrato de trabalho temporário: são contratos celebrados com empresas (empresas de trabalho temporário) que funcionam como intermediários entre a procura e a oferta de emprego, e como tal a sua função é essencialmente recrutar mão-de-obra para o desenvolvimento de atividades de execução temporária. A sua definição encontra-se prevista no Código do trabalho. (ver contactos: IEFP).

– Contrato de trabalho a tempo parcial: contrato através do qual o trabalhador fica vinculado a exercer a sua actividade, durante um período normal de trabalho semanal igual ou inferior a 75% do praticado a tempo completo numa situação comparável (a situação só é comparável se estiver em causa o mesmo tipo de trabalho). O contrato de trabalho a tempo parcial deve ser celebrado por escrito, nele constando expressamente o número de horas semanais e o horário de trabalho. 

– Contrato de trabalho sem termo: contrato de duração não determinada, isto é, em que não existe data prevista para o seu término. Um trabalhador que celebre este tipo de contrato encontra-se numa situação de efectividade na empresa. Normalmente são celebrados quando estão em causa actividades contínuas e de duração ilimitada.

NOTA

A falta de contrato escrito entre o trabalhador e a entidade empregadora, sempre que exista relação laboral, faz presumir a existência de contrato de trabalho sem termo (situação de efectividade). Esta situação poderá ser provada através de testemunhas ou qualquer outro documento que comprove o exercício de funções na entidade patronal. Verifica-se a existência de uma relação laboral quando, por um lado, o trabalhador está integrado numa estrutura organizativa e na dependência da entidade patronal ou de quem a represente, e por outro, está a desenvolver a sua actividade sob as ordens, direcção e fiscalização dessa entidade empregadora, recebendo para tal uma retribuição.

No caso específico dos trabalhadores estrangeiros, o contrato de trabalho deve revestir a forma escrita (salvo disposição legal em contrário). No entanto não precisam de cumprir esta formalidade os cidadãos nacionais dos países membros do Espaço Económico Europeu e dos países que consagrem a igualdade de tratamento com os cidadãos nacionais. Existem determinados elementos que devem constar no contrato de trabalho de forma obrigatória, independentemente do tipo de contrato. São eles: 

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

b) Referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência ou permanência do trabalhador em território português;

c) Atividade do empregador;

d) Atividade contratada e retribuição do trabalhador;

e) Local e período normal de trabalho;

f) Valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição;

g) Datas da celebração do contrato e do início da prestação de atividade

O trabalhador deve anexar ao contrato, a identificação e domicilio dos beneficiários da pensão em caso de morte resultante de acidente de trabalho ou doença profissional, como também deve anexar os documentos que comprovem terem sido cumpridas as disposições legais relativas à entrada e permanência do imigrante em Portugal.

 NOTA

Alguns contratos exigem para além destes, outros requisitos os quais variam em função do tipo contrato em causa (ex:  nos contratos de trabalho a termo é necessário que este refira qual o termo estipulado e o respectivo motivo justificativo, entre outros).

Uma vez celebrado o contrato, a entidade empregadora deve comunicar tal facto, por escrito, à ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho da área da actividade da empresa, comunicação esta que deve ser acompanhada por um exemplar do contrato, o qual ficará arquivado em serviço competente (ver contactos: ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho).

 O contrato de trabalho permite ao trabalhador adquirir determinados direitos: 

 • Direito a gozar férias em cada ano civil: 

 Durante o tempo que trabalhador presta a sua actividade vai-se formando do direito de ferias, o qual visa possibilitar a recuperação do trabalhador e assegurar-lhe disponibilidade pessoal, de integração na vida familiar e participação social e cultural. As férias serão gozadas numa data fixada por acordo entre o empregador e o trabalhador ou por data definida pela entidade patronal. 

• Direito a receber vários tipos de subsídios: 

 a) Subsídio de férias: consiste num complemento da remuneração base, com igual valor, e tem carácter obrigatório. Portanto, faz parte da retribuição a que o trabalhador tem direito como contrapartida no seu trabalho. Tem periodicidade anual e visa assegurar ao trabalhador uma maior facilidade no custeamento das suas férias.

b) Subsídio de natal: tal como o subsídio de férias, consiste num complemento da remuneração base, com igual valor e tem carácter obrigatório. Também, faz parte da retribuição a que o trabalhador tem direito como contrapartida no seu trabalho. Tem periodicidade anual, tendo por objectivo assegurar uma maior liquidez do trabalhador na época natalícia.

c) Subsídio de doença: no caso do trabalhador ficar doente durante a vigência do contrato, este continua a produzir os seus efeitos excepto no que diz respeito à remuneração do trabalhador durante o período que faltar ao trabalho. Neste caso, para compensar a falta de remuneração, o trabalhador pode requerer o subsídio de doença; no entanto é necessário que esteja inscrito na Segurança Social, que tenha registos de remunerações e que a doença possa ser comprovada pelos serviços de saúde. 

d) Subsídio de parental: no caso do trabalhador se encontrar numa situação de gravidez, maternidade ou paternidade, tem direito a usufruir durante a licença de maternidade/paternidade, de um subsídio de carácter pecuniário de forma a substituir os rendimentos de trabalho perdidos pelo beneficiário. Nos casos de gravidez de risco o subsídio pode ser atribuído durante o período de impedimento para o trabalho (antes do parto).

 e) Subsídio de desemprego: visa compensar a perda de remuneração de trabalho, por motivo de desemprego involuntário e a promover a criação de emprego. Se a entidade patronal despedir o trabalhador, verifica-se o desemprego involuntário e como tal poderá haver lugar à atribuição de um subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. Para ter acesso ao subsídio de desemprego é necessário: ter estado vinculado por contrato de trabalho ou equiparado, capacidade e disponibilidade para o trabalho, estar inscrito no centro de emprego da área de residência, dar entrada do processo na Segurança Social ou no IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional (ambos da área de residência), através de impresso próprio, e ter cumprido o prazo de garantia. O beneficiário pode requerer a atribuição do subsídio social de desemprego (subsequente) quando o período de atribuição do subsídio de desemprego tiver decorrido, sendo este normalmente de montante inferior.

• Direito a requerer vários tipos de pensões:

a) Pensão de invalidez: se ocorrer algum acidente que incapacite, total ou parcialmente, o trabalhador para o exercício da sua actividade profissional, este poderá requerer que lhe seja atribuída uma pensão de invalidez, a qual se destina a compensar em termos pecuniários a incapacidade referida.

b) Pensão de velhice: se o beneficiário tiver atingido a idade exigida legalmente (66 anos e meio) e desde que tenham cumprido a obrigação de pagamento de descontos à Segurança Social, durante um determinado período, seguidos ou interpolados, com registo de remunerações (Prazo de Garantia) pode requerer a atribuição de uma pensão de velhice, a qual tem carácter vitalício. Para o cumprimento do prazo de garantia pode-se recorrer à totalização de períodos contributivos, verificados noutros regimes de protecção social, nacionais ou estrangeiros, desde que se verifique, pelo menos, a existência de um ano civil com registo de remunerações, no regime geral.

• Direito a ser remunerado conforme o Salário Mínimo Nacional: 

Existem determinados limites impostos por lei, que o empregador deve atender no momento da determinação do valor da retribuição a pagar ao trabalhador, ao que normalmente se lhe dá o nome de Salário Mínimo Nacional, e que é atualizado anualmente. Assim, a retribuição pela actividade desenvolvida do trabalhador a tempo inteiro não pode ser inferior a este montante. A entidade deve fazer o pagamento da remuneração do trabalhador até ao final de cada mês em data a acordar pelas partes. No entanto, se a entidade patronal não cumprir com esta obrigação, o trabalhador pode fazer valer o seu direito através de: 

– Suspensão da prestação de trabalho, quando a falta de pagamento se prolongue por um determinado período sobre a data de vencimento da obrigação, o que implica que a relação laboral continua a existir, ficando apenas suspensa. Para tal, o trabalhador deve comunicar a suspensão do contrato de trabalho à entidade patronal e à ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho. Esta suspensão só termina quando o trabalhador comunicar às entidades referidas anteriormente que lhe põe termo (por resolver unilateralmente e com justa causa o contrato), quando a entidade proceder ao pagamento da divida contraída com o trabalhador ou quando seja realizado um acordo entre as partes para regularização da dívida.

– Resolução (por vezes também chamada de Rescisão) unilateral do contrato com justa causa, quando a falta de pagamento se prolongue por determinado período sobre a data de vencimento da obrigação. A declaração de resolução deve ser feita por escrito, com indicação dos factos que a justificam. Neste caso a entidade patronal fica obrigada a indemnizar o trabalhador, ficando este sujeito ao regime do subsídio de desemprego.

 NOTA

Para usufruir dos direitos resultantes do Contrato de Trabalho, nomeadamente aqueles que dizem respeito a determinados tipos de subsídios e pensões, aconselha-se aos trabalhadores a verificar, junto da Segurança Social, a regularidade da sua situação contributiva através da solicitação do mapa de descontos. Desta forma, é possível verificar se a Entidade Empregadora se encontra a realizar os descontos obrigatórios à Segurança Social relativos ao trabalhador.

Na relação de trabalho, podem verificar-se situações que conduzem a que qualquer uma das partes, seja trabalhador ou entidade patronal, percam o interesse pela continuação do contrato de trabalho. Estas podem ser, por exemplo, a verificação de uma melhor oferta de trabalho ou falta de pagamento do salário pela entidade patronal (no que diz respeito ao trabalhador) ou a verificação continuada de faltas injustificadas ao trabalho ou desobediência relativamente às orientações transmitidas pelos superiores no âmbito da subordinação existente (no que diz respeito à entidade patronal). 

ama da ONU elogia Portugal pela regularizaçao de estrangeiros. A Diretora executiva Winni Byanyima destacou a importancia do decreto em que se regulariza os imigrantes com processos pendentes no SEF. “ Portugal tem demostrado liderança ao dar prioridade as medidas para proteger aos mais vulneraveis”.

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1448610/programa-da-onu-elogia-portugal-pela-regularizacao-de-estrangeiros

COVID 19 – Imigrantes do Municipio

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disponibiliza materiais informativos sobre a COVID-19, em vários idiomas. Entre eles estão três documentos com informação geral sobre a COVID-19 (I), medidas principais do estado de emergência (II) e bem-estar psicossocial em situação de isolamento (III). Estes materiais destinam-se a pessoas migrantes e estão disponíveis em português, inglês, francês, espanhol e bengali.M- disponibiliza material informativo em varias linguas.

https://www.acm.gov.pt/-/covid-19-oim-lanca-brochura-informativa-em-27-linguas

COVID 19  – O Governo regulariza todos os imigrantes com processos pendentes no SEF

A medida extraordinária enquadra-se no pacote de resposta à pandemia de covid-19 e determina que os imigrantes naquela situação fiquem em situação regular e tenham acesso aos mesmos direitos que os outros cidadãos, incluindo apoios sociais. Abrange também os requerentes de asilo. Funciona como uma espécie de autorização de residência temporária, explicou depois o SEF, e não dispensa o processo já iniciado — os requerentes, que têm que provar com documentos do SEF que já fizeram os pedidos, terão de aguardar contacto do serviço que deverá abrir a 1 de Julho, e quem já tem a marcação não precisa de a voltar a fazer, disse ainda o gabinete de imprensa. Desta forma sera facilitado aos imigrantes o acesso aos serviços públicos, designadamente para obtenção do número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde, acesso às prestações sociais de apoio, celebração de contratos de arrendamento, celebração de contratos de trabalho, abertura de contas bancárias e contratação de serviços públicos essenciais”.

https://dre.pt/home/-/dre/130835082/details/maximized

Programa da ONU elogia Portugal

Programa da ONU elogia Portugal pela regularizaçao de estrangeiros. A Diretora executiva Winni Byanyima destacou a importancia do decreto em que se regulariza os imigrantes com processos pendentes no SEF. “ Portugal tem demostrado liderança ao dar prioridade as medidas para proteger aos mais vulneraveis”.

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1448610/programa-da-onu-elogia-portugal-pela-regularizacao-de-estrangeiros